Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia para navegar y cargar contenido. Más Información.
To begin your search, type the term you wish to find in the search engine at the top of the page, and click ‘advanced search’ if necessary.

Welkom

Dit is de standaard homepage voor AtoM. Dit is een beta versie, nog onder ontwikkeling en testen.

AtoM is een volledig web based applicatie voor het beschrijven van archieven, gebaseerd op International Council on Archives (ICA) standaarden. AtoM is een acroniem voor Access to Memory.

De ICA en zijn project partners stellen deze applicatie beschikbaar als open source software, om archiefinstellingen te voorzien van een vrij en gemakkelijk te gebruiken voorziening om hun archiefcollecties online te zetten. Zie de over pagina voor meer informatie over het AtoM project.

Zie de online documentatie voor meer informatie over het gebruik van de software of toets de browse knop aan de rechterkant om enkele voorbeelden te bekijken.

Classification Chart

Astano Classification ChartTecnor Classification Chart